Pro komunitu F*cz

Zde uvádíme výběr z nových příspěvků v uzavřené komunitě a.Fyzioterapeuti.cz
kde mohou registrovaní F*cz sdílet rozšířené znění redakčních materiálů po přihlášení přes svůj GmailPohledem spinální myši

přidáno: 25. 11. 2014 0:21, autor: TP redakce   [ aktualizováno 28. 11. 2014 0:03 ]

https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/1.jpg?attredirects=0
Jak může podivný malý diagnostický přístroj s označením SpinalMouse
® pomáhat v našich ordinacích, jsme již psali. Nyní nabízíme pohled jeho očima. Obrazy křivek páteře, jsou přehledné, až nás překvapuje, jak věrně dokládají a doplňují naše vnímání tvaru páteře při přímé aspekci.


Příklad záznamu křivky páteře v sagitále. Zleva Flexe-zeleně, neutrální stoj-červeně, extenze-modře. Pozorujeme prodlouženou kyfotizaci Thp, omezení rozvoje LS a paradoxní anteverzi sakra při omezené extenzi. Kruh znázorňuje celkový sklon osy křivek.


Normálně vídáme lidská záda v našich ordinacích trojrozměrně. Ačkoliv SpinalMouse (SM) umožňuje i jednoduchou 3D vizualizaci a dokonce animaci tvaru páteře s vykreslením obratlů, je pro nás přehlednější 2D zobrazení křivek.


https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/4.jpg?attredirects=0     https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/6.jpg?attredirects=0

Flexe trupu ve stoji u pacienta s morbus Scheuermann se zvýrazněnou kyfozou 

Porovnání 3D simulace a 2D záznamu, kde můžeme flexi porovnat s pozicí ve vzpřímení a záklonu.Plné znění článku pro registrované Fyzioterapeuty*cz


Na Vaše dotazy a připomínky se těšíme na redakce@fyzioterapeuti.cz


1-1 of 1