Nabídka převzetí praxe

přidáno: 24. 4. 2014 23:56, autor: Redakce Fyzioterapeuti


V rámci projektu rozvoje pracoviště máme zájem o převzetí praxe s uzavřenými smlouvami o poskytování a úhradě služeb fyzioterapie. Jsme moderní pracoviště s vysokým standardem péče. Jsme připraveni nabídnout zajímavé komerční podmínky.

FYZIOklinika Praha
krejci@fyzioklinika.cz
Comments