Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Letní úrazy a jiné nehody

přidáno: 22. 7. 2010 1:45, autor: TP redakce

♥ Milujeme prázdniny ♥
MUDr. Martin Gregor upozorňuje na nebezpečí některých druhů letních úrazů. Škoda jen, že opomenul úrazy pohybového aparátu a například rizika spojená se skoky do vody.  

(poznámka Redakce)  

Letní úrazy a jiné nehody  
Text: MUDr. Martin Gregora, dětské oddělení Nemocnice Strakonice  

Prázdniny jsou dobou her a dětských radostí, ale také řady nehod, zranění, lehčích i vážnějších úrazů. Oproti jiným ročním obdobím léto přináší také „speciální“ nebezpečí v podobě přehřátí organismu, spálení kůže, uštknutí, otravy, poleptání medúzou... Co v takových situacích rychle podniknout? Připomeňme si základy první pomoci.
 
Statistiky jsou neúprosné: Podle údajů České pojišťovny došlo za celý loňský rok v průměru k 427 úrazům denně, z toho 22 % (94 úrazů) připadlo na děti do 18 let. V létě  se pravidelně tento počet zvyšuje o 10-15% Většinou jde o drobná chirurgická poranění, zlomeniny předloktí a podvrtnutí kotníku. Léto ale rozšířuje spektrum úrazů o tepelná poškození organismu (popálení, úžeh, úpal)  tonutí, některé typy otrav (otrava houbami), uštknutí hadem, alergickou reakci po bodnutí hmyzem nebo poleptání medůzou.


 
Tepelná poranění organismu
Působením vysokých teplot na organismus dochází k jeho poškození buď celkovému (přehřátí) nebo místnímu (opařenina, popálenina).
 
Přehřátí (úžeh a úpal)
Příčinou je pobyt v uzavřeném prostoru bez proudění vzduchu při vysoké teplotě, nebo horké prostředí s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Pot se nestačí odpařovat z povrchu těla a vzniká úpal. Přehřátí těla, úžeh, hrozí také při dlouhodobém pobytu na slunci. Ten bývá často provázen slunečními popáleninami. Na vzniku přehřátí se může podílet i větší  fyzická námaha (sportování, delší výlety) spojená s nadměrným pocením při  nedostatečném příjmu tekutin a solí.
Přehřátí se projeví vysokou teplotou, a to zejména při úžehu, únavou,bledostí,bolestí hlavy, pocitem na zvracení, rychlým povrchním dýcháním, zrychleným pulsem. Při těžkém přehřátí dochází k blouznění  a poruše vědomí. Trvá-li stav déle, objevují se svalové křeče.
 
První pomoc při úžehu a úpalu:
Dítě uložte do stínu,nebo do chladné a dobře větrané místnosti a uvolněte mu oděv. Nohy podložte tak, aby byly výš než zbytek těla.Vhodné je šetrné ochlazení nemocného studenými obklady na čelo a končetiny, nebo vlažnou sprchou. Důležité je doplnění tekutin.Vhodná je chladná minerálka pro svůj obsah solí. Kůži spálenou sluncem ošetřete vhodným hojivým krémem
 
Popáleniny, opařeniny
Patří k nejčastějším úrazům v domácnosti ale bohužel také provázejí letní grilování, opékání vuřtů a jiné akce spojené s otevřeným ohněm. Malé děti takové akce milují. Na nás dospělých je abychom hlídali jejich kroky a mírnili zvídavost . Podle závažnosti rozlišujeme 3 stupně popálení:
  1. stupeň popálení je nejlehčí a nelépe se hojí. Poškozena je jen vrchní vrstva kůže. Popálené nebo opařené místo je zarudlé a bolestivé. Po několika dnech se zahojí bez jizev. 
  2. stupeň popálení znamená poranění hlubších vrstev kůže. Je spojeno s otokem a zarudnutím postiženého místa a tvorbou puchýřů. Hojení je delší ale kůže se obvykle zhojí stejně dobře jako u popáleniny prvního stupně.
  3. stupeň je nevážnější. Jsou poškozeny všechny vrstvy kůže. Hojení trvá dlouho a provází ho tvorba jizev.

Popálit se může dítě také žíravinou ,kterou najde třeba v dílně nebo v garáži.Riziko je větší, když je taková látka v neoriginální lahvi.
 
Základem první pomoci  je rychlé ale opatrné odstranění oblečení prosáklého horkou vodou, tukem,žíravinou a  krátké rychlé ochlazení postiženého místa proudem studené vody. Ránu pokud možno sterilně zakryjte a dítě odvezte k lékaři. Když na dítěti vzplane oděv , většinou se v panice rozeběhne, čímž podnítí hoření. Proto se doporučuje povalit ho na zem a snažit se uhasit oheň válením po zemi, případně, když je po ruce, vlněnou látkou nebo závěsem. Dítě v tomto případě z oblečení nesvlékejte. Mohli by jste poranění zhoršit. 
 
Doma s určitou opatrností  můžete léčit jen drobné popáleniny nebo opařeniny prvního stupně které se projeví začervenáním kůže, bez puchýřů, menší, než je dlaň dítěte, a takové, které nejsou na krku nebo na obličeji.


 
Tonutí
Tonutí je stav při kterém dochází k uzavření dýchacích cest po ponoření celého těla do vody.Je to život ohrožující stav spojený se ztrátou vědomí.Může dojít k srdeční zástavě.
 
Malé děti, které neumí plavat, mohou utonout  i v mělké vodě. Když se malému dítěti dostane voda na obličej, reaguje tak, že se chce nadechnout, aby mohlo křičet, a vodu vdechne.K tonutí může ale dojít i bez vdechnutí vody.Vysvětluje se reflexní zástavou dechu při ponoření hlavy pod vodu.Při vniknutí vody do oblasti hrtanu se mimovolně uzavře vchod do dýchacích cest hrtanovou záklopkou.
 
Při vdechnutí menšího množství vody dojde při správném postupu zachránce k jejímu vstřebání z plic a postižený není bezprostředně ohrožen na životě.Při vdechnutí většího množství sladké vody ,která se vstřebá  z plic do krevního oběhu, dojde ale k naředění krve a rychlému rozpadu červených krvinek. Slaná voda  má naopak tendenci nasávat tekutinu z krevního oběhu do plic.Dochází k zahuštění krve v cévách a k otoku plicní tkáně.To pak následně přináší další závažné komplikace.Proto nikdy stav postiženého po tonutí nepodceňujeme. Lékařské vyšetření a ošetření je namístě. Celkové podchlazení,které doprovází tonutí ve studené vodě, zpomaluje látkovou výměnu a spotřebu kyslíku ve tkáních, je ve svém důsledku příznivé a zvyšuje pravděpodobnost úspěšné resuscitace.
 
První pomoc:
Tonoucího co nejrychleji vytáhněte  z vody a uložte ho s horní částí těla mírně skloněnou a s hlavou otočenou ke straně. Sníží se tak riziko vdechnutí vody nebo zvratků. Voda z velkých dýchacích cest může vytéci.Sledujte základní životní funkce- dýchání a krevní oběhu.Pokud tonoucí nedýchá, vyčistěte mu dutinu ústní,zakloňte hlavu a zahajte  umělé dýchání dvěma rychlými, hlubokými vdechy.Při srdeční zástavě začněte s nepřímou srdeční masáží s rychlou frekvencí, min 100/ min, v poměru 30 stlačení hrudníku ku 2 vdechům. Volejte záchrannou službu a pokračujte v resuscitaci do jejího příjezdu nebo dokud tonoucí nezačne dýchat. Po celou dobu pečujte o jeho tepelný komfort.Svlékněte mu mokrý oděv a udržujte ho pokud možno v suchu a v teple.

 
Otravy houbami

Předně je třeba říci, že houby nejsou vhodné pro malé děti, zejména pro děti do 3 let. Jsou špatně stravitelné a případná otrava houbami má těžší průběh než u dospělých.z hlediska výživového nic zvláštního dítěti do jídelníčku nevnáší. Jen a právě to riziko, že mezi jedlými houbami byly i jeden nebo dva  klobouky nejedlé nebo jedovaté  houby (např. muchomůrky tygrované, kterou jste omylem považovali za růžovku). 
  
První pomoc:
Po požití se pokuste vyvolat zvracení. Vždy  podejte  živočišné uhlí ( 5-10 tablet nebo odpovídající množství v práškové formě). Uchovejte zbytky jídla pro případný mykologický rozbor.

 
Bodnutí hmyzem
Většinou způsobí jen drobná bolestivá poranění se zarudnutím v místě vpichu, svěděním, případně otokem, která nejsou pro dítě nebezpečná. Při bodnutí  včelou nebo vosou bývají ohroženi alergici, kteří mohou reagovat alergickým šokem. Vážnější nebezpečí i pro zdravé jedince nealergicky představují mnohočetná bodnutí především sršněm. Po bodnutí včelou nebo sršněm se pokuste nejprve odstranit  žihadlo z rány, kterou následně ochlaďte  studeným obkladem, nebo ledem. Má-li dítě bodnutí v ústech, dejte mu napít něčeho studeného, nebo  mu můžete dát cucat kostku ledu. Máte li po ruce  mast,gel nebo tabletu s protialergickým účinkem, podejte jí.
Pozor: U vnímavého jedince se může rozvinout celková alergická reakce, až šokový  stav. Zvlášť nebezpečné je bodnutí do krku, kdy může dojít k otoku dušení.

 
Popálení medúzou
V evropských mořích  může nebezpečné popálení způsobit měchýřovka fialová,připomínající modrý průsvitný sáček plovoucí ve vodě. Popálení medúzou provází silná palčivá bolest,začervenání kůže v místě popálení, kde se mohou vytvořit až puchýře.Mohou se objevit potíže s dýcháním a mdloba způsobená přestupme jedu do krevního oběhu.Dojde li k žahnutí medúzou, odstraňte vše,co po žahnutí zůstalo na kůži,třeba hrstí vlhkého písku. Menší ránu ošetřete antihistaminovou mastí nebo gelem (například Fenistil gel), větší pak sterilně překryjte. Při celkové reakci spojené s dušností či poruchou vědomí, volejte záchrannou službu.
 
Uštknutí zmijí
Zmije je naším jediným volně žijícím jedovatým hadem. Po uštknutí  vzniká v místě poranění silná bolest, která se rychle šíří do okolí.poté místo otéká. V místě zranění bývají na kůži dva asi jeden centimetr od sebe vzdálené vpichy, někdy je patrný  jen jeden vpich. Končetinu nezaškrcujte, ránu nevysávejte. Podložte jí dlahou a znehybněte. Nemocnému zajistěte teplo, tělesný klid, dostatek tekutin a přivolejte lékařskou pomoc. Vždy je potřebný transport do zdravotnického zařízení.
 
Nejlepším řešením je prevence

Úrazům a poraněním je možné do značné míry předcházet....

celý článek na stránkách Sanguis.cz

Comments