Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Pozvánka na konferenci

přidáno: 12. 5. 2011 1:22, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ Aktualizováno 20. 5. 2011 3:45 uživatelem TP redakce ]
 

Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními
se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii /SMA/ 

16. - 18. září 2011 
ZSF JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27 

pořadatelé : 
Kolpingova rodina Smečno, Nadace Sirius 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

Klinika dětské neurologie 2. LF UK Praha, FN Motol 
 
pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské 

Comments