Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Vzdělávací seminář – fyzioterapeutické vyšetření sportovců

přidáno: 25. 11. 2014 4:55, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 25. 11. 2014 4:56 ]


ČESKÁ SPOLEČNOST TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ - SEKCE FYZIOTERAPIE 
si vás dovoluje pozvat na 
Vzdělávací seminář - fyzioterapeutické vyšetření sportovců 
který se bude konat dne 

3. 12. 2014 ve 17:00 hod 
v posluchárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
U Nemocnice 1, Praha 2 


Seminář je určen především pro: 
- fyzioterapeuty, členy i nečleny České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL)
- zájemce o sportovní fyzioterapii a problematiku tělovýchovného lékařství


Obsah semináře: 
- úvod: přivítání, stručné informace se sekce fyzioterapie ČSTL, informace o vzdělávání v
oblasti sportovní fyzioterapie a tělovýchovného lékařství
- odborná část: fyzioterapeutické vyšetření sportovce - prezentace formuláře na
kineziologický rozbor a instruktáž vyšetřování
- diskuse, závěr


Cena: 400 Kč (bude placeno na místě)


Přihlášení: emailem na 
sekce.fyzioterapie@cstl.cz 

Pro členy ČSTL je seminář bezplatný. Nečlenové ČSTL se mají možnost se na místě
zaregistrovat jako člen společnosti (roční poplatek 500 Kč, v ceně je 4x ročně časopis
Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca a další výhody), pak další poplatek již neplatí.
Členové ČSTL, kteří absolvují tento vzdělávací seminář, mohou být na požádání
uvěřejněni na interaktivní mapě sportovních pracovišť na stránkách www.cstl.cz.
ČSTL spolupracuje s mnoha sportovními svazy. V současné době se zvyšuje poptávka (ze
strany lékařů i sportovců) o zařazení fyzioterapeutického vyšetření do sportovní prohlídky.
Fyzioterapeuti - členové ČSTL a absolventi tohoto školení - budou mít možnost tuto
prohlídku vykonávat. Další informace budou sděleny na semináři.

Pro akci bylo zažádáno o vydání souhlasného stanoviska UNIFY a přidělení kreditů v
rámci vzdělávacího systému. 


Těšíme se na shledanou!

Organizátoři a školitelé: 
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. - předseda ČSTL
MUDr. Kryštof Slabý - místopředseda ČSTL
PhDr. Andrea Pávová, Ph.D. - sekce fyzioterapie ČSTL
Bc. Martin Janoušek
Ċ
Redakce Fyzioterapeuti,
25. 11. 2014 4:55
Comments