Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Výjimečná konference v novém CPM Pavla Koláře

přidáno: 20. 4. 2012 0:39, autor: TP redakce   [ aktualizováno 20. 4. 2012 5:53 ]
Rehabilitační konference u příležitosti životního jubilea 
Prof. MUDr. Miloše Máčka, DrSc. a Prof. MUDr. Miroslava Kučery, DrSc. 

Datum konání: 23.5. 2012 
Hlavní téma konference: Plicní rehabilitace
(historie, současnost a perspektivy) 
Místo konání: 
Centrum Pohybové Medicíny 
Pyšelská 4, Praha 4 – Chodov
Přihláška k účasti na konferenci do 18.5.2012:
marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz
VSTUP ZDARMA

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Akce je akreditována pod číslem 29054

Čestný prezident konference:
Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.

Výkonný prezident konference:
MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Odborný garant konference:
Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Vědecký výbor:
Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Organizační výbor:
MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Čakrt
PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Mgr. Petr Bitnar

Akce se koná za finanční podpory nadace Pohyb bez pomoci

ODBORNÝ PROGRAM
Předsedající: Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
9.00 – 9.15: Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.: Zahájení konference, gratulace
jubilantům
9.15 – 9.30: Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc: Padesátiletá historie kliniky
rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNM a UK 2.LF
9.30 – 9.45: Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc: Historie výzkumných projektů
kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNM a UK 2.LF.: Systém komplexní
péče o astmatiky, systém cvičení rodičů s dětmi, mezinárodní biologický program,
kritéria pro závodění mládeže
9.45 – 10.15: Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.: Vztah respirační a posturálnělokomoční
funkce
10.15 – 10.35: Diskuze
10.35 – 11.05: Přestávka
Předsedající: Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
11.05 – 11.25: Mgr. Petr Bitnar: Role bránice u funkčních poruch horní části
gastrointestinálního traktu
11.25 – 11.45: Doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.: Má respirační fyzioterapie
pozitivní vliv na kondici?
11.45 – 12.05: Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.: Nové směry v plicní
rehabilitaci a respirační fyzioterapii
12.05 – 12.25: Diskuze

12.25 – 13.30: Oběd

Předsedající: MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
13.30 – 13.50: MUDr. Jiří Kříž.: Vyšetření a terapie respiračních funkcí u pacientů
s míšní lézí
13.50 – 14.10: MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.: Plicní funkce u pacientů s dědičnou
neuropatií
14.10 – 14.30: Doc. MUDr. PaedDr. Jan Kálal, CSc.: Tělesná zdatnost jako jeden
z limitů protézování amputovaných pacientů, možnosti terapie a mezioborová
spolupráce
14.30 – 14.50: Diskuze
14.50 – 15.20: Přestávka
Předsedající: Doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.:
15.20 – 15.40: Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.: Centrální koordinační porucha a
vývojová dyspraxie – jedna nebo dvě diagnózy?
15.40 – 16.00: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.: Časný screening novorozenců a
kojenců k identifikaci rizika abnormálního vývoje
16.00 –16.20: MUDr. Olina Dyrhonová: Funkční vyšetření pacienta s idiopatickou
skoliosou
16.20 – 16.40: Mgr. Ondřej Čakrt: Nový pohled na etiopatogenezi idiopatické
skoliosy, možnosti rehabilitační terapie
16.40 – 17.00: Diskuze
17.00: Ukončení konference

Ċ
TP redakce,
20. 4. 2012 0:39
Comments