Diskuse

Diskuse fyzioterapeutů k projektu Fyzioterapeuti Sobě a vybraným Tématům se bude odehrávat na dvou hlavních kanálech.

A/ Uzavřené diskuse na Fyzioterapeutech.cz

Diskuse budou probíhat v jednotlivých komunitách sdílejících své kontakty, formou adresného e-mailingu a e-mailových konverzací.


B/ Otevřená diskuse na externích propagačních stránkách
(Facebook)

sem mají přístup všichni zvaní kolegové a všichni jejich Facebook Kamarádi do kdovíjakého pokolení. Tato diskuse má více čtenářů, ale také méně soukromí. Vyžaduje mít profil na facebooku.


Jde o dvě oddělené platformy i oddělené diskuse s podobnými tématy a jinou úrovní ochrany soukromí. Buďte opatrní na své soukromí na obou platformách. Podle výše uvedeného je však jasné, kde být opatrnější. Mějte však na paměti, že na obou platfomách může číst vaše články mnoho osob. Raději se tedy vyjadřujte slušně, diplomaticky, eticky, s ohledem na práva a zájmy svých blízkých!
Podřízené stránky (1): Diskusní Témata
Comments