Co plánují "Fyzioterapeuti Sobě" ?

Naším hlavním záměrem je aktivní komunikace a spolupráce v rehabilitaci. Jako nezbytný proto vnímáme rozvoj svépomocného informačního zázemí.


Naše Cíle:
  • Usnadňovat a rozvíjet profesní komunikaci
  • Zviditelňovat náš obor
  • Zviditelňovat konkrétní výsledky naší práce
  • Pojmenovávat témata sjednocující RHB specialisty


Internetové nástroje

Informační bulvár na facebook.com/Fyzioterapeuti, Kultivovaný profesní server Fyzioterapeuti.cz a pro rehabilitační specialisty ProReS.cz  

Hlavně ale přátelské redakční zázemí pro naše konkrétní osobní i skupinové pracovní plány.


Jak se organizujeme?

Projekty v zájmu svého oboru organizujeme jako jednotlivci nebo skupiny. Využíváme k tomu společný server, jehož uživatelem i správcem se může stát kterýkoliv fyzioterapeut. Partnery a sponzory našich projektů se mohou stát jakékoliv subjekty s pozitivním vztahem k fyzioterapii či rehabilitaci a úmyslem jejího rozvoje či podpory (zaměstnavatelé fyzioterapeutů, školící zařízení, příbuzná odvětví).
  
 

  
  Každý svého štěstí strůjcem...


Náš obor je krásným, rozvětveným stromem, na němž si každý můžeme "kousnout" podle svých profesních cílů. Můžeme tak činit v soukromí, aniž by se o tom okolí dozvědělo. Můžeme ale také vystoupit z řady. Můžeme se povznést nad úroveň osobních zájmů a tvořit naší budoucnost společně. Sdílet názory i praktické zkušenosti. Otevřeně a s nadhledem polemizovat. Tím vším obohatíme sebe, ostatní kolegy i celý náš obor. 


Comments