Náměty Fyzioterapeutů.cz (oborová kniha přání a stížností)
Nelekej se! :-) S Tvými příspěvky bude, navzdory formuláři pojatému s nadsázkou, nakládáno se vší vážností. 

Tvůj příspěvek se automaticky objeví v přehledu uvedeném pod formulářem.
Obsáhlejší příspěvky doporučujeme předpřipravit nebo posílat redakci emailem, formulář práci průběžně nezálohuje! Autorství příspěvků pravidelně potvrzuje redakce serveru.