Definice Projektu Fyzioterapeuti.cz


Zde uvádíme pracovní definici komunitního internetového projektu "Fyzioterapeuti.cz". Tento text berte skutečně jako pracovní dokument, jehož definitivně platné znění bude uvedeno na těchto stránkách. Tato definice podléhá Uživatelským podmínkám serveru Fyzioterapeuti.cz

Následující text je obsáhlý a je určen jen pro ty z nás, které projekt Fyzioterapeuti.cz zajímá hlouběji.Úvod

Kořeny našeho projektu sahají až do roku 2002, kdy pár kamarádů fyzioterapeutů napadlo, proč nemáme vlastní server, který by představoval prostor pro komunikaci, sdílení odborných materiálů, prezentaci našeho oboru i konkrétní fyzioterapeutické práce. Vážněji jsme tento projekt začali rozpracovávat až v roce 2006. Postupem času, tak jak jsme zjišťovali jaké jsou technické možnosti i problémy našeho záměru, získával projekt konkrétnější podobu. Začali jsme rozvíjet a pozměňovat naše plány, až jsme dospěli k verzi projektu, který vám dnes představujeme.

Protože jde o projekt komunitní, svépomocný a nízkonákladový, bude jeho rozjezd pomalý. Buďte proto prosím trpěliví. Dobré věci zrají pozvolna. Mnohé dílčí části projektu teprve čekají na finalizaci a uveřejnění, mnohé významné sekce s vámi chceme diskutovat a spoluutvářet. Celý projekt Fyzioterapeuti.cz je KOMUNITNÍ. Je tedy všech fyzioterapeutů, kteří jsou aktivní ve svém oboru a chtějí se zapojit do jeho kultivované prezentace.

dne 2.9.2009
Mgr.Tomáš Pelc
hlavní administrátor Fyzioterapeuti.cz


Rámec

Základem našich plánů je neformální iniciativa "Fyzioterapeuti Sobě" tvořená výhradně fyzioterapeuty. Hlavním záměrem naší iniciativy je svépomocný rozvoj a podpora profesních aktivit svých členů. Internetové zázemí poskytuje profesní komunitní server Fyzioterapeuti.cz, jenž umožňuje svým uživatelům aktivní účast formou autonomních dílčích Projektů (dProjekty)
Paralelně připravujeme globální projekt ProReS (ProVěc), jehož cílem je vytvoření samostatného Profesního Rehabilitačního Serveru věnovaného multidisciplinární rehabilitaci. Tento projekt bude sídlit na adrese ProReS.cz. O vztahu obou kmenových projektů se dočtete ZDE.  
Následující text se vztahuje k primárnímu projektu Fyzioterapeuti.cz vycházejícímu z iniciativy "Fyzioterapeuti Sobě".

Vnitřní koncepce

Fyzioterapeuti.cz využívají internet jako otevřené informační médium. Zároveň však potřebují oborový nástroj pro komunikaci, který lze strukturovat a uzavírat podle profesních potřeb a představ jednotlivců i zájmových skupin v oboru.
Platforma, jíž server využívá, umožňuje tvorbu dílčích webů serveru, s různými přístupovými právy, logicky navrženými podle toho, pro koho jsou určeny (Fyzioterapeuti, Kolegium, Veřejnost). Důležité je, že pod jedním heslem vstupují uživatelé serveru pohodlně na všechny weby k nímž mají přístupová práva. Na témže místě pak aktivní uživatelé pohodlně využívají všechny základní komunikační a pracovní nástroje. Sami uživatelé se přitom rozhodují s kým diskutují, sdílí dokumenty či webové prezentace. Jednotlivé weby serveru přitom slouží jako zdroje informací a kontaktů pro definované odborné komunity (regionální, specializační, zaměstnanecké) a případně pro cílové skupiny (pacienti, veřejnost). Zároveň jsou tedy dostupným publikačním médiem pro obor, jeho zástupce, specialisty, zaměstnavatele i široké odborné kolegium.

Cíle

 • Vybudovat společný internetový prostor
 • Usnadňovat a rozvíjet profesní komunikaci
 • Hledat a pojmenovávat témata a praktické záměry sjednocující komunitu fyzioterapeutů
 • Rozšiřovat i prohlubovat reálné profesionální vazby (kolegium-fyzioterapeut-veřejnost)
 • Podporovat uskutečňování svépomocných profesních projektů jednotlivců a skupin

Co nám projekt přinese?

 • Informace, kontakty a přehled v oboru
 • Možnost snadno prezentovat svou práci směrem ke kolegiu nebo veřejnosti
  (profily osob a institucí na interním či veřejném webu)
 • Příležitost komunikovat pohodlně a bezpečně pomocí snadno použitelných nástrojů serveru
 • Zázemí pro realizaci osobních i komunitních profesních záměrů a projektů

Co získá Rehabilitace?

Prostor, strukturované demokratické médium, komunikační nástroje, příležitosti k tahu za jeden provaz.


Prostředky

Naše finanční prostředky jsou skromné, jak je pro nás fyzioterapeuty typické :-)

Naší sílu spatřujeme:
 • ve známém i skrytém potenciálu našeho oboru 
 • v moderních komunitních internetových nástrojích (sociálních sítích)
 • v moderované struktuře tohoto serveru
 • ve skutečnosti, že jsme všichni na "jedné lodi"
 • v našem svépomocném odhodlání podporovat fyzioterapii, a tak i své praxe


Náklady a zisky

Náš společný server se snažíme od počátku budovat nízkonákladově s využitím svépomocných principů, které jsou nejen úsporným a demokratickým prvkem, ale především jádrem celé komunitní myšlenky "Fyzioterapeuti Sobě". Náklady tedy nesou podle svých možností všichni aktivní členové, kteří mají zájem pozvednout vlastní obor, podpořit a zviditelnit vlastní praxi. Významným ziskem aktivních uživatelů je vytvoření komunikačních a organizačních nástrojů podle svých představ. Vedlejším jsou zkušenosti a kontakty vznikající při správě vlastního projektu. K zahození není ani vytváření příležitostí ke spolupráci na zajímavých nebo neobvyklých projektech.


Platforma

Celý projekt Fyzioterapeuti.cz je dosti rozvětvený. Je proto zcela zásadní, na jaké internetové platformě samotný server, a tedy i náš projekt, stojí. Řídili jsme se tím, že chceme nejen informovat ale skutečně podpořit komunikaci a spolupráci ve fyzioterapii založením společného komunitního média. Všichni z nás tedy musí mít snadnou příležitost dát společnému serveru fyzioterapeutů svoji tvář i charisma. Samozřejmou podmínkou je kultivovaný prostor pro vyjadřování profesionálních názorů, zkušeností i záměrů, s vysokým stupněm zabezpečení a možností výběru cílových skupin. 

Protože je ale práce s PC vzdálená naší profesionální přirozenosti, chceme náš server pojmout jako obyčejný nástroj k dosahování našich cílů, aniž bychom seděli u počítačů, na úkor práce s živým lidským tělem. Proto jedním z hlavních principů serveru bude snaha o snadnou použitelnost a efektivní využití jeho služeb v reálných profesionálních aktivitách.

Organizační struktura

V organizaci našeho serveru se odráží i struktura celého projektu, tak jak je navržena a jak ji mohou rozvíjet všichni aktivní uživatelé. Základní stavba serveru je předdefinovaná jako strom se čtyřúrovňovým větvením
 1. Běžní uživatelé "čtenáři" 
 2. Aktivní uživatelé podílející se na obsahu serveru s profesní příslušností - Fyzioterapeut 
  (v partnerských projektech i jiní definovaní specialisté, například RHB lékaři)
 3. Organizátoři dílčích komunit a autonomních webů serveru (Partneři)
 4. Redakce s kmenovými administrátory serveru 
  Provozně a technicky "zastřešují" server. Moderují kmenové sekce. Dohlížejí na tematickou strukturovanost, nezasahuje však do vnitřní autonomie dílčích projektů a komunit serveru.

Zvláštní vazbu k základní struktuře projektu mají:
 1. Neformální iniciativa Fyzioterapeuti Sobě 
  jako morální a myšlenková základna úkolující správce serveru
 2. Veřejnost, média, pacienti a klienti
 3. Partnerský projekt ProReS.cz pro multidisciplinární rehabilitaci

Zásady

Hlavním předpokladem užívání serveru jako společného média, je odpovědnost při používání osobního (případně komunitního) uživatelského účtu, která je definována v uživatelských podmínkách serveru.
Podstatnými jsou však i obecné etické zásady "slušné komunikace" a nakládání s informacemi.

 1. Snaha o pozitivní konstruktivní komunikaci a spolupráci
 2. Respekt k právům ostatních členů komunity
 3. Sounáležitost s osobním úsilím kolegů
 4. Úcta ke svobodě vyjadřování
 5. Priorita práv pacienta


Toto je pracovní definice komunitního internetového projektu "Fyzioterapeuti.cz", aktualizovaná ke dni 16.3.2010.  Celá definice je myšlenkovým záměrem Serveru. Jako taková pouze doplňuje uživatelské podmínky serveru Fyzioterapeuti.cz. Tento dokument není definitivní, může být modifikován na základě široké diskuse uživatelů serveru.