RegistraceEtické zásady uživatelů serveru Fyzioterapeuti.cz:

  1. Snaha o pozitivní konstruktivní komunikaci a spolupráci
  2. Respekt k právům ostatních uživatelů serveru
  3. Sounáležitost s osobním úsilím kolegů
  4. Úcta ke svobodě vyjadřování
  5. Priorita práv pacienta