Charakteristika :
Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou - obecně prospěšná společnost

Kontakty :

Specializace  :
Společnost se zabývá rozpracováváním a rozšiřováním koncepce rehabilitační léčby nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, vybudováním hierarchizovaného systému pracovišť zajišťujících jejich rehabilitační léčbu a dále osvětovými, vzdělávacími, vědeckými a fundraisingovými aktivitami.

Nabídka  :
Fyzioterapie
Arteterapie
Tréninkové pracoviště
Taneční a pohybová terapie
Workshop
Popularizace RS

Napsali o nás :
 • Míša - rodič s "ereskou". Dostane šanci? - zdroj : Rodina.cz
 • Mezinárodní konference "Principy neurorehabilitace" - zdroj : Unie Roska

Aktuality :

Kurzy a semináře : 
8.4. Seminář o možnostech léčebného využití konopí a konopných látek

Konference :

Pořádali jsme :

Náš tým :
Ph.Dr. Kamila Řasová (zakladatelka a ředitelka)
Ing. Šárka Mrázková
as. MUDr. Eva Medová 
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D
Marie Frk
Mgr. Bc. Patrik Frk 
Dr. Mgr. Petr Kolář, Ph.D.


Historie oddělení :
Původně šlo o projekt podporovaný Nadačním fondem Impuls, který měl zmapovat potřeby nemocných s roztroušenou sklerózou a připravit podklady pro vybudování zařízení, které by zajišťovalo co nejkvalitnější péči.
V září roku 2003 byla založena obecně prospěšná společnost CEROS jako reakce na nutnost jednat  s různými orgány státní správy a sponzory jako právnická osoba.

Reference :

Publikační činnost :
MOŽNOSTI FYZIOTERAPIE V LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ (Kolektiv autorů : K. Řasová, M. Řasová, A. Herbenová, P. Brandejský, D. Doležil)
FYZIOTERAPIE U NEUROLOGICKY NEMOCNÝCH  (Dr. Kamila Řasová)

Články v časopisech : 
Comparison of the influence of different rehabilitation programs on clinical spirometric and spiroergometric parameters in patients with multiple sclerosis             (Řasová K., Brandejský P, Havrdová E, Zálišová M, Foubíková B. - zdroj : Multiple Sclerosis 2006)

Zúčastnili jsme se :

Podílíme se :
20.5. – 22. 5. 2010 mezinárodní workshop : Principy  neurorehabilitace u roztroušené sklerózy mozkomíšní
   Náhledy :

    
    
    
    
    
    
    
    

          
     
   Zdroje :

   Odkazy :

   Comments