Charakteristika :
Nestátní zdravotnické zařízení RL-CORPUS s.r.o. vzniklo jako terapeutické a školící centrum Vojtovy metody pro ČR a je partnerem Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG).

Kontakty :
tel.: 585 413 102, e-mail : rl-corpus@rl-corpus.cz

Specializace :

Práce RL-Corpus s.r.o. spočívá ve zdravotnické a školící činnosti. Zdravotnická činnost zahrnuje rehabilitaci hybných poruch Vojtovou metodou, hlavně v dětském věku.

Nabídka :
Rehabilitace kojenců ohrožených motorickou poruchou
Rehabilitace dětí s postižením pohybového aparátu
Rehabilitace dospělých 
Konzultace dosavadního postupu v rehabilitační léčbě především Vojtovou metodou
Zhodnocení motorického vývoje dítěte

Napsali o nás :


Aktuality : 
17.4.2010 - Pracovní setkání absolventů VM region Brno
25.9. - 29.9.2010 je plánován v RL - Corpusu v Olomouci refresh kurz Vojtovy metody
4.12.2010 - pracovní setkání s Wolframem Müllerem

Kurzy a semináře : 
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku
Konference :

Pořádali jsme :

Zaměstnanci :
Bc.Věra Kováčiková
Mgr.Blanka Vlčková
Andrea Gramblíčková, DiS.
Vladimíra Kolářová 
Mgr.Lucie Krtičková
Mgr.Miroslav Kutín

Historie oddělení :
RL-CORPUS s.r.o. zahájilo svou činnost v lednu 1995. Školící činnost je od roku 1995 odborně garantována Mezinárodní Vojtovou společností (IVG). Od ledna roku 2005 je akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Reference :

Publikační činnost :
Věra Kováčiková 
Blanka Beranová
Miroslav Kutín
Eva Machačová
Lenka Pospíšilová
Ivana Švecová
Veronika Šebelová

Zúčastnili jsme se :
 • V sobotu dne 18.10.2008 proběhlo v Dětské nemocnici FN Brno setkání absolventů kurzu Vojtovy metody z regionu Brno. Setkání se zúčastnilo 34 fyzioterapeutů (z toho 25 z pořádajícího regionu) a jedna lékařka, za RL-Corpus Olomouc výukový terapeut IVG Bc.Věra Kováčiková a Mgr.Eva Machačová.
 • Janskolázeňské symposium DMO v Janských Lázních ve dnech 10. - 12. 1. 2008 
Podílíme se :
 • Spolupráce s Fakultou tělesné kultury University Palackého v Olomouci
 • Spolupráce se Zdravotně sociální fakultou Ostravské Univerzity
 • Spolupráce s odbornou společností RL-CORPUS
   Náhledy:

    
    
    
    
    
    


   Zdroje:
   Odkazy:   Comments