sklad‎ > ‎

Fitness Berry


Vstoupit jakoukoliv novinkou do výsostných vod velkých rehabilitačních míčů, neboli "GymBallů", je krok dle všech předpokladů revoluční a obtížný. Jedna z pomůcek se o to pokouší a dokonale přitom využívá zprvu nenápadných slabin vykutálené měkkosti a maximální lability míče, tedy vlastností, které původně vyhouply míč do nebes rehabilitace, rekondice i wellness.

 

Svět rehabilitačních pomůcek je velmi pestrý, ale ve svém jádru poměrně statický. Když se
řekne RHB pomůcka, odborníkům i laikům se asi jako první vybaví velký pružný rehabilitační
míč. Jde o pomůcku suverénně nejrozšířenější v ordinacích fyzioterapeutů i v domácnostech
jejich klientů a pacientů.
Nová, svěží Brusinka, s obchodním označením “Fitness-Berry” je co do velikosti, i co do charakteru hlavního využití, podobná právě velkým míčům. Zcela odlišný je však její tvar, váha, labilita, pružnost, pevnost i zmíněná kutálivost. Jednoduše vyhlížející čočka ze speciálně tvrzené polyuretanové pěny s oblým dnem, oblou sedací plochou a dvěma plochými stěnami, má i dosti odlišnou logiku terapeutického využití. Brusinku jsme si testovali několik měsíců v naší redakci i přímo s pacienty v ordinacích. Podívejme se tedy na vlastnosti této nové pomůcky pěkně popořádku.

Tvar

... je prvním co vás upoutá i tím co rozhoduje o hlavních vlastnostech Brusinky. Tvarem připomíná jakýsi taburet s moderně strohým designem. Většinu času stráveného ve vaší ordinaci spočívá stabilně na jednom ze svých rovných boků, který lze proto označit jako základnu s čočkovitým půdorysem připomínajícím lodičku. První nenápadné praktické plus? Ano, pomůcka se nikam chaoticky nekutálí a tedy ani nepřekáží nevyzpytatelným způsobem.
Ačkoliv jde o těžší pomůcku s váhou kolem 5kg, je v ordinaci i bytě lépe umístitelná než lehký, kulatý míč. V místnosti tvoří jakýsi "mobilní kámen" s podobným využitím právě jako zmíněný taburet. Půdorys loďky je ale v jednom směru užší než u kvádrovitého taburetu a díky tomu je lépe obchozí. Jednoduchým překulením na oblý bok se pak lodička mění v labilní pomůcku, která se ale ani v tuto chvíli nekutálí. Dá se i postavit na špičku a opřít o zeď. Ve tvaru Brusinky se snoubí klenutí s rovinami i hranami. Celkově je ale tvar srozumitelný a rychle se s ním skamarádí i děti, o něž nemusíte mít takový strach, jako když řádí na míčích. Nejlepší samozřejmě je, si tvar Brusinky osobně osahat nebo ještě lépe "osedět"...

Pružnost versus Tuhost...
… to je oč tu běží. Míč je pružný, zatímco Brusinka pružností nevyniká. To je ale nakonec překvapivě její výhoda. Dá se u ní mluvit spíše o tuhosti, skvěle využitelné k diferencované práci s punctum fixum. Poddajná je Brusinka jen tak, aby vás netlačila do žeber, svůj základní tvar neztratí ani když si na ní stoupnete. Z tuhosti, která je její druhou nejdůležitější vlastností, pak snadno dojdeme k charakteru její lability, tolik odlišné od Gymbalu.

Labilita/Stabilita Brusinky...
... rozhoduje zásadně o její kinezio-logické využitelnosti v terapii, ale není zrovna nejsnadněji exaktně popsatelná slovy. Zkusme to alespoň oklikou... Stejně jako u míče je labilita Brusinky dvojího původu (tvarového a materiálového). Nejde přitom o labilitu vycházející z dokonale kulatého tvaru ani z povrchové elasticity, jako je tomu u míče. Jde o labilitu "šišoido-kvádru" propojenou s materiálovými vlastnostmi hutného objektu z polyuretanové pěny. Brusinka je prostě tělesem plným, zatímco míč je tělesem dutým.

Biomechanické zamyšlení...
Míč má i po mírném rozplácnutí vlastnosti vztažitelné k jedinému bodu svého půdorysu, to má své výhody i nevýhody. Základna Brusinky lze ale zredukovat maximálně na úsečku, v praxi jde ale spíše o obdélník.
U míče je rovnoměrná kulovitá labilita úzce propojená s rovnoměrnou obvodovou pružností gumy. Potenciál lability je ve vyvážené pozici stejný všemi směry. U Brusinky je naopak tvarová labilita i celková tuhost různými směry různá. A právě to rozhoduje o možnosti pracovat s pomůckou více diferencovaně.

Oblost...
Brusinka udržuje svou oblost pevněji a výrazněji tak předává tento druh tvarové nestability cvičenému tělu. Poloměr oblouku je větší než u míče, přitom rozkývatelnost a labilita je menší jen zdánlivě, právě pro zmíněnou nerovnoměrnost.

Je čočka proti míči více nevyzpytatelná?

Pro nováčka, zvyklého na odhadnutelně rovnoměrnou labilitu míče, možná ano i když míč je pro úplného nováčka jistě vykutálenější. Pro pokročilého ale Brusinka přináší přiležitost pestřejší práce mezi labilitou a stabilitou pomůcky. Ta je u míče bohužel zúžená do vektoru vztaženého k jedinému bodu - středu míče.

S labilitou
Brusinky se rychleji vyrovnáte, protože se můžete v rámci jejího tvaru a měkkosti spolehnout i na její diferencovanější stabilitu. Labilitu pak cíleně hledáte a pokoušíte, vycházeje z její stability. Cvičení na míči je více automatické, což je na jednu stranu výhodné, ale bez přesné sebekontroly i zákonitě nahodilé. K aktivnějšímu a uvědomělejšímu cvičení jste od počátku vedeni spíše u Brusinky, zejména ve světle potřeby stabilizovat a pracovat s punctum fixum. Stabilitu je nutné trénovat nejen ve svobodném modelu jediného vztažného bodu, podobně jako je tomu u plavce, ale i v reálnějších podmínkách vynucených specifických opor chodce, sedící kancelářské profese nebo horolezce.

Praktičnost...
...rehabilitační Brusinky ale pochopíte až při jejím vyzkoušení ;-)
Comments