sklad‎ > ‎

Fyzikální terapie


Fyzikální terapie (fyzikální léčba) využívá fyzikálních prostředků a energií k léčebným účelům. Cílem je mechanickými, termickými,  elektrickými, magnetickými nebo laserovými impulsy dosáhnout odstranění bolesti, zlepšení  narušených tělesných funkcí pohybového aparátu, zlepšení trofiky tkání.

patří sem:
 Fyzioterapie
 Termoterapie
 Mechanoterapie
 Ultrasonoterapie
 Pulzní magnetoterapie
 Elektroterapie
 Fototerapie, radioterapie
 Hydroterapie

Fyzikální terapie - fyzioterapie
 léčí funkční poruchy pohybového aparátu
 využívá poznatky z anatomie a fyziologie
 patří sem:
 Technika měkkých tkání → masáž uvolňující 
svalové spazmy a facie, připravuje tkáň k léčbě
 Manipulační terapie → mobilizace periferních 
kloubů a páteře do fyziologického postavení
 Léčebná tělesná výchova – LTV → souhrn 
cvičebních procedur
 Fyzioterapie je významnou léčbou po úrazech, 
kde je snaha navrátit funkční hybnost

Fyzikální terapie - termoterapie
 aplikace tepelné energie nebo její odebírání za 
účelem léčebného efektu
 dělíme ji na:
 kladnou → působení tepla podporuje metabolické 
děje, rozšiřuje cévy, zvyšuje prokrvení, místně 
působí proti bolesti, uvolňuje svalové napětí, 
urychluje zánětlivé procesy …
 zápornou → působení chladu zpomaluje 
metabolické děje, ochlazuje tělo, místně potlačuje 
zánětlivé procesy, zmenšuje tvorbu otoků, 
hematomů, tlumí bolest …

kladná termoterapie
 teplé suché prostředky → termofor, samoohřívací 
obklad, elektrická poduška, parafín ..
 teplé vlhké prostředky → částečné a celkové 
koupele, sprcha, sauna, zábaly z rašeliny, bahna, 
parafín ..
 záporná termoterapie
 chladné suché prostředky → vak na led, studený 
sáčkový obklad, ethylchloridový spray .. 
 chladné vlhké prostředky → kryoterapie - polária,
částečné a celkové koupele, sprcha, zábaly ..

Fyzikální terapie - fototerapie
 léčebná světelná terapie → využívá 
elektromagnetického záření v oku viditelné                 
i neviditelné části světelného spektra
 má analgetické, protizánětlivé a biostimulační 
účinky
 nepolarizované záření – denní světlo, UV záření, 
infračervené záření
 Solux – infračervené záření
 Horské slunce – ultrafialové záření
 polarizované záření
 Biolampa
 leaser

Fyzikální terapie - hydroterapie
 vodoléčba zahrnuje veškeré procedury spojené       
s vodou
 působí na organismus především reflexně
 vyvolává podráždění:
 tepelné – teplota vody → střídavé koupele, vodní střiky, 
obklady, sauna ..
 mechanické – tlak vody → vodní masáž, perličková koupel ..
 chemické – ve vodě přidané látky → minerály, vonné oleje, 
bylinné koupele ..
 má příznivý vliv na :
 krevní a lymfatický systém, imunitní systém, nervový 
systém, některá onemocnění dýchacího systému …atd.

Fyzikální terapie - mechanoterapie
 spočívá v působení mechanické energie na lidský 
organismus
 využívá:
 různé techniky masáží
 manipulace, trakce – působení tahem a tlakem
 polohování
 pasivní cvičení
 cíl → ovlivnění místních i celkových stavů, obtíží 
a změn vyvolaných nemocí, zraněním nebo 
námahou

Fyzikální terapie - ultrasonoterapie
 využívá mechanického podélného vlnění k 
léčebným účinkům s frekvencí 1MHz a 3MHz
 umožňuje cílené ošetření povrchových                       
i hlubokých struktur 
 má spasmolytický a analgetický účinek 
 hlavní účinek ultrazvuku = mikromasáž →
 vede k výraznému prokrvení tkání s následným 
zvýšením okysličení, přívodem živin                         
a odplavením nežádoucích škodlivých metabolitů

Fyzikální terapie - magnetoterapie
 léčebné využití magnetického pole o nízkých           
a středních frekvencích v pulzním režimu                 
od 1-100Hz
 působení pulzního magnetického pole ovlivňuje 
tkáně lidského těla na buněčné úrovni
 dochází tak ke zvyšování propustnosti 
mezibuněčných membrán a tím k zvýšenému 
prokrvování, okysličování, zásobování živinami         
a k lepšímu odvádění zplodin v exponované tkáni
 účinek → vazodilatační, analgetický, biostimulační, 
protizánětlivý, antispastický, myorelaxační
 bezkontaktní léčba → možnost aplikace přes 
sádrovou fixaci, krycí obvazy, ortézy .. 

Fyzikální terapie - elektroterapie
 využívá elektrický proud různé frekvence, 
intenzity a polarity
 elektroléčbu lze přesně dávkovat a přesně zacílit 
na požadovaný nemocný orgán nebo tkáň
 využíváme především nízkofrekvenční, 
středofrekvenční a vysokofrekvenční proudy
 diadynamik, Träbert, TENS, interferenční proudy ..
 účinek → analgetický, myorelaxační, 
antiedematozní, hyperemizační (zlepšení 
prokrvení), vasodilatační 


Comments