První popsaný snímek seriálu

přidáno: 23. 5. 2011 8:17, autor: TP redakce   [ Aktualizováno 23. 5. 2011 9:01 uživatelem Redakce Fyzioterapeuti ]
Výhřez kam se podíváš...
Tak by se daly popsat snímky pacienta, který běžně nakládal sám míchačku na nákladák. Čím jsou ale zajímavé snímky podobných kineziologických masakrů? Na to se budeme snažit odpovědět v tomto seriálu.

První, čeho si můžete všimnou na tomto sagitálním snímku s vyznačenými vybranými patologickými úkazy, je napřímení bederní lordozy, které může být součástí patogeneze spolu se sníženou hybností v horních etážích páteře a zvýraznění pákových mechanismů s přetížením mobilních segmentů LS přechodu. Nebo reakcí a pokusem  osového orgánu čelit dlouhodobému opakovanému vystavování submaximální zátěži.

Masivní Ventrální výhřezy jsou sice neurologicky nevýznamné, svědčí ale o tíži mechanického přetěžování. Kineziologicky je pak pochopitelné selhání statodynamické funkce celé páteře, která reaktivně v prvních fázích rozvoje degenerativních změn stabilizovala fragilní LSpřechod, stížený díky tomu pouze malou protruzí ale nejvýraznější exsikozitou (vysycháním) ploténky.  Doměnku podporuje i korelát tohoto stavu s nálezem velmi dobře tonizovaných nejkaudálnějších snopců m.transversus abdominis a m.obliqui abdominis pacienta, které jinak pravidelně nacházíme detonizované u herniací L5-S1 
Comments