sklad‎ > ‎zk‎ > ‎

Rolfing (Strukturální integrace)Rolfing®
je holistický systém manuální terapie založený na sérii ošetření využívajících manipulace s vazivem resp. fascií a pohybového vzdělávání. Hlavním cílem je obnovení přirozené lidské pohyblivosti a vitality organismu prostřednictvím zlepšení držení těla....


Zakladatelkou Rolfingu byla 
PhDr. Ida Paula Rolfová (1896 - 1979). Vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady....