sklad‎ > ‎zzz‎ > ‎

Centrální koordinační porucha a výkonnostní sportovní zátěž

přidáno: 21. 2. 2011 5:54, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 21. 2. 2011 6:36 ]

Autor : 
HOJKOVÁ, K. 

Vydáno FTVS UK PRAHA KATEDRA FYZIOTERAPIE 

Abstrakt : Prvotní výběr pohybové aktivity u dětí předškolního a školního věku je často závislý na osobních preferencích rodičů a jejich náklonnosti k jednotlivému sportu. Dalším častým kritériem je dostupnost v místě bydliště. Minimum rodičů a trenérů se však zamýšlí nad vhodností sportu ze zdravotního hlediska. Každý sport klade odlišné nároky na pohybový systém a také v každém sportu je „zakořeněn“ jiný tréninkový postup při výchově dětských a mladých sportovců. Jsou sporty, kde pracují s dětmi předškolního věku a cíleně ve své přípravě usilují o časnou specializaci pro daný sport (gymnastika, krasobruslení, fotbal, hokej, balet). Děti začínají s tréninkem ve věku od 5. ale i 4. roku života. V tomto období zdaleka není kvalitativně dokončen motorický vývoj, a pokud nejsou cíleně vyhodnoceny motorické kapacity dítěte a pohybová zátěž jim není přizpůsobena, může dojít k nenávratným změnám na pohybovém aparátu. V důsledku neadekvátní zátěže je pak takové dítě nuceno dříve či později se sportem přestat. Tento proces trvá řadu let. Nároky na pohybovou zátěž se zvyšují s věkem a s tím stoupá i riziko chronických poranění. 

Klíčová slova : centrální koordinační porucha, bolest zad, hluboký stabilizační systém, sportovní zátěž 

Zdroj textu v celém znění http://pdf.uhk.cz/ (str. 139-142) 
Comments