sklad‎ > ‎zzz‎ > ‎

HRADEC KRÁLOVÉ SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉHO VÝZKUMNÉHO GRANTU NIH „IPEN: MEZINÁRODNÍ VÝZKUM ZASTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ, POHYBOVÉ AKTIVITY A OBEZITY

přidáno: 23. 2. 2011 1:54, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 23. 2. 2011 3:55 ]

Autor : 
KUBÍČKOVÁ, L., FELTLOVÁ, D., MITÁŠ, J. 

Vydáno Katedra tělesné výchovy, Pedagogická Fakulta, Univerzita Hradec Králové, 
Centrum kinantropologického výzkumu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci 

Abstrakt : Pohybová aktivita (PA) obyvatel je jednou z nejzásadnějších složek pro podporu a udržení zdraví obyvatelstva. Na množství a skladbu PA působí mnoho faktorů, jako je rodina, sociální vztahy jedince, socioekonomický status, podmínky prostředí, ve kterém obyvatelé žijí apod. Zmíněné faktory a jejich vliv v pozitivním nebo negativním smyslu jsou  řešeny v rámci výzkumného grantu Národního institutu zdraví v USA s názvem „IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity“ (IPEN: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí, pohybové aktivity a obezity). Do společného výzkumu jsou zapojeny země Austrálie, Belgie, Brazílie,  Česká republika, Dánsko, Hongkong, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Nizozemí, Španělsko, USA a Velká Británie. Za  Českou republiku byla vybrána jako vzorová města Hradec Králové a Olomouc.  Řešitelský tým v České republice je zastoupen Centrem kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (odborný garant prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.), spolupracujícími partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Magistrát města Hradec Králové a Magistrát města Olomouc. 

Klíčová slova : ActiGraph, GIS analýza, IPEN, indares, rozvoj infrastruktury 

Zdroj textu v celém znění : http://pdf.uhk.cz/ (str.154-158) 
Comments