sklad‎ > ‎zzz‎ > ‎

Poměr respirační výměny při maximální zátěži před a po absolvování řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu

přidáno: 21. 2. 2011 6:37, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 21. 2. 2011 7:49 ]

Autor : 
MÍFKOVÁ, L.,VÁRNAY, F., FIŠER, B., HAVELKOVÁ, A., VANK, P., POCHMONOVÁ, J., SVAČINOVÁ, H., DOBŠÁK, P., SIEGELOVÁ, J. 

Vydáno Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU,  FN u sv. Anny v Brně 

Abstrakt : Pro správné hodnocení vrcholových hodnot příjmu kyslíku (VO2peak) a pracovní kapacity je nutné znát, zda při zátěžovém vyšetření došlo k dostatečnému metabolickému vytížení. Kriteriem dosažené úrovně metabolického vytížení při submaximální a maximální zátěži je vrcholová hodnota poměru respirační výměny (RERpeak;  poměr výdeje CO2 k příjmu O2,  označovaný také jako respirační kvocient), která koreluje se zvýšenou hodnotou laktátu a stupněm acidózy. Podle doporučení pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace  a prevence Evropské kardiologické společnosti (Statement of the Working Group on Cardiac Rehabilitation and Prevention of the European Society of Cardiology) je plného metabolického vytížení dosaženo při RERpeak ≥ 1,15 a zátěžový test je validní. 

Klíčová slova : zátěžové testování, respirační kvocient, spiroergometrie 


Zdroj textu v celém znění : http://pdf.uhk.cz/ (str.114-121)
Comments