Ačkoliv jde spíše o metodiku, vžil se pro ni název Alexandrova technika. Prací s držením těla, pohybem a sebeuvědoměním se 
snaží o zlepšování rovnováhy a koordinace. Prezentuje se jako jednoduchá a praktická metoda, která může každému pomoci pohybovat se, dýchat či mluvit s efektivněji a snadněji. Je možné ji zahrnout i mezi autoterapeutické postupy.
Alexandrova technika (dále AT) se společně s Feldenkreisovou metodou, bioenergetikou a koncentrativní pohybovou terapií a dalšími řadí do skupiny psychoterapeutických technik pracujících s tělem, tzv. somato-psychoterapie. Je technikou jak s preventivním, tak s terapeutickým účinkem, vhodnou pro široké spektrum pacientů s minimálními kontraindikacemi. Je typickou technikou uplatňující celostní přístup k jedinci a může být metodou velice efektivní v terapii psychoso-matických pacientů. Svalový a respirační systém jsou jedny z těch orgánových systémů, které bezprostředně reagují na emocionální stav, přičemž jejich funkce spolu velmi úzce souvisejí a navzájem se ovlivňují. Míra aktivity posturálního svalového systému vzrůstá při tvorbě pohybového záměru v CNS, kdy se poloha začíná orientovat ve směru zamýšleného pohybu. Některé svaly reagují již při pouhé představě pohybu, což svědčí o velmi těsném vztahu mezi svalovým systémem a psychikou, jehož ovlivnění dává terapeutovi možnost psychiku zprostředkovaně ovlivňovat, jak se s tím setkáváme právě i v Alexandrově technice.
Rozšířená je zejména v anglicky mluvících zemích. Její tvůrce, F. M. Alexander, ji založil po pečlivém sebepozorování a experimentování před více než 100 lety. Dá se říci, že objevil důležitost reflexe tělesných pocitů a postupně vybudoval systém, jak se „lépe používat“.


Historie

Práce s tělem jako psychoterapeutická technika se objevuje v historii psychoterapie záhy, avšak ojediněle. Teprve 2. polovina 20. století přináší velký vzrůst zájmu o lidské tělo nejen jako prostředníka komunikace, ale i jako bohatý zdroj prožitků a sebepoznání. K bouřlivému rozvoji těchto technik dochází v 50. a 60. letech minulého století.
AT byla vyvinuta před více než sto lety australským hercem Frederickem Matthiasem Alexandrem (1869–1955), který tak učinil na základě důkladného sebepozorování a řešení vlastního hlasového problému. S vyučováním své techniky začal v Melbourne, posléze v Sydney. V roce 1904 začal vyučovat techniku v Londýně, v průběhu 1. světové války v Americe. Jeho bratr v započaté práci pokračoval, když se Alexander vrátil v roce 1931 zpět do Velké Británie. V té době byly otevřeny první kursy pro vzdělávání učitelů AT. V roce 1948 byla v Londýně založena společnost učitelů AT – The Society of Teachers of the Alexander Technique.
AT je v dnešní době rozšířena zejména v USA a v západní Evropě, kde se vyučuje v kursech nebo v individuálních lekcích.

...zdroj textu v celém zněníFyzioNázor
... čeká se možná na ten Tvůj... :-) 

Články
Individuální lekce a semináře

Zahraniční zdroje

      
                       ATI                       alexandertechnique.com

                                       stat.org.uk

Comments