x_odpad‎ > ‎

Podrobnosti

O rámcovém rozdělení aktivních uživatelů do publikačních tříd, rozhoduje redakce serveru Fyzioterapeuti.cz 
 1.třída Sdílí pouze profil
 2.třída  Malá aktivita - cca 1-10normostran za semestr  
 3.třída  Střední aktivita - alespoň 5příspěvků v součtu minimálně 10* normostran 
 4.třída  Vysoká aktivita - alespoň 10příspěvků v součtu minimálně 50* normostran za semestr 

* K dalšímu udržení se ve 3.a 4.třídě stačí zhruba pětina normostran!

Jako příspěvek je započítán i každý signovaný komentář delší než 3 věty/řádky.

Od chvíle kdy dosáhneš vyšší třídy běží doba jednoho semestru (6měsíců), kdy se ti započítává publikační aktivita pro semestr následující. Pokud během něj dosáhneš vyšší třídy, přestupuješ do ní ihned.

Svolením ke zpřístupnění publikace v nižší než vlastní třídě je autorovi připisován (x) násobek publikační aktivity, kde (x) je rovno rozdílu tříd. Publikační aktivita je autorovi významně snížena pokud se rozhodne odebrat přístup některému z uživatelů.

Redakce rovněž zvažuje stanovit transparentní pravidla odpustek pro nepsavé, leč zvídavé kolegy. Prostředky získané z odpustek budou využity výhradně na neziskové komunitní akce pro aktivní Fyzioterapeuty.czRedakce serveru si vyhrazuje právo na změnu tohoto systému. 
Systém "Přispívej a užívej" je odvislý od nastavení poskytovatele služem, společnosti Google. Jeho bezchybnost a funkčnost proto není garantována správci serveru. 

Comments