Zdroje‎ > ‎Vše‎ > ‎

Analýza faktorů determinujících ucelenou rehabilitaci jedinců se získaným tělesným postižením

přidáno: 31. 1. 2011 5:46, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 2. 2. 2011 6:04 ]

Autor :  
Mgr. Miroslava Javorská 

Vydáno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno 2007 

Abstrakt : Z údajů publikovaných v ČR v posledních deseti letech vyplývá, že lidé s postižením tvoří přes 10 % z celkové populace. Lze konstatovat, že v české společnosti žije přibližně 1 milion 200 tisíc zdravotně postižených občanů, přičemž platí, že za postižení se považuje dlouhodobý  nebo trvalý stav, jenž je  charakteristický orgánovou nebo funkční poruchou, kterou již nelze léčbou zcela odstranit nebo eliminovat. Zdravotní postižení znamená výraznou redukci reálných možností i životních šancí člověka, omezuje jeho práceschopnost a negativně zasahuje do mnoha stránek kvality života postiženého. 

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/ 
Comments