Zdroje‎ > ‎Vše‎ > ‎

KOMPLEXNÍ LÉČBA A PREVENCE OSTEOPORÓZY – POSTAVENÍ A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY A LÉČEBNÉ REHABILITACE

přidáno: 31. 1. 2011 2:20, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 2. 2. 2011 6:16 ]

Autoři :
 Mgr. Jana Němcová, MUDr. Jaroslav Korsa 

Vydáno : Monada, s. r. o., Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Praha 

Abstrakt : Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní tkáně a poruchami mikroarchitektury kosti s následným zvýšením kostní fragility a tendencí ke zlomeninám (klasifikace WHO 1991) (2). Vzhledem k prodlužujícímu se věku populace má její výskyt vzestupný trend. Stává se tedy nejen problémem zdravotním a sociálním, ale i ekonomickým. V současné době trpí tímto onemocněním v České republice okolo 700 000 lidí. Nejzávažnějším problémem vzhledem k četnosti výskytu a komplikací je osteoporóza involuční (postmenopauzální a senilní). Důležitá je včasná diagnostika (osteodensitometrie) a komplexní terapie – dietní opatření, medikamentózní léčba, ale také tělesná aktivita a cílená rehabilitace. Zásadní význam má rovněž prevence osteoporózy a jejich komplikací.
Autoři předkládají souhrn moderních postupů pohybové a rehabilitační terapie u pacientů v různém stupni osteoporózy se zaměřením zejména na aktivní léčebnou tělesnou výchovu, včetně preventivních opatření u potenciálně ohrožených skupin pacientů a souhrn možné medikamentózní terapie. 

Klíčová slova : osteoporóza, rehabilitace, léčebná tělesná výchova, medikamentózní léčba, edukace

Zdroj textu v celém znění : www.solen.cz/ 
Comments