Zdroje‎ > ‎Vše‎ > ‎

MOŽNOSTI REHABILITACE DÝCHÁNÍ PŘI PARÉZE BRÁNICE

přidáno: 8. 8. 2012 2:02, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 16. 2. 2015 0:09 ]

Autor : 
Markéta Šindelová 

Vydáno Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury 

Abstrakt : Práce se zabývá problematikou parézy bránice a současnými metodami rehabilitace dýchání u jedinců s touto poruchou.  Cílem práce je poskytnout přehled  aktuálních poznatků týkajících se  problematiky parézy bránice a moţností její  rehabilitace s cílem zlepšení kvality ţivota. Při práci byla po sběru dat vyuţita především metoda sekundární 
analýzy. Práce uvádí  také  kazuistiku 48letého muţe s parézou bránice.  Vhodnou rehabilitací dýchání u jedinců s parézou bránice lze posílit výkon zdravých dýchacích svalů a takto zlepšit podmínky pro úpravu funkce celého respiračního aparátu. Fyzioterapie tak 
zastává významnou pozici i u jedinců s parézou bránice a je svými specifickými postupy schopna pozitivně ovlivňovat zdravotní stav nemocného. 

Klíčová slova : paréza bránice, respirační fyzioterapie, rehabilitace dýchání 

Zdroj textu v celém znění http://theses.cz/id/3a7m3k/109205-736207981.pdf 
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)


Comments