Zdroje‎ > ‎Vše‎ > ‎

NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÁ STIMULACE U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (OVLIVNĚNÍ AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A KVALITY ŽIVOTA)

přidáno: 18. 11. 2013 4:29, autor: Redakce Fyzioterapeuti

Autor : Bc. Hana Bartůšková 


Vydáno : Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta 

Abstrakt : Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv nízkofrekvenční elektrostimulace (NFES) svalstva dolních končetin (DK) na variabilitu srdeční frekvence (VSF) a kvalitu života u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Výzkumu se zúčastnilo 9 pacientů funkční třídy NYHA III a IV. Po dobu 8 týdnů byla prováděna 2krát denně NFES extenzorů obou DK. Po ukončení studie bylo zjištěno statisticky významné zvýšení parametrů HF (High Frequency) a TP (Total Power) VSF (p<0,05), což lze považovat za projev snížení negativních následků zvýšené aktivity sympatiku. V případě hodnocení vybraných parametrů kvality života u pacientů dotazník Activities of Daily Living) byla zaznamenána pouze tendence ke zlepšení, avšak tyto výsledky nebyly statisticky významné. 

Klíčová slova : Chronické srdeční selhání, Nízkofrekvenční elektrická stimulace, Autonomní nervový systém, Variabilita srdeční frekvence, Kvalita života, Fyzioterapie. 

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/274841/lf_m/DP_10-70.pdf
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)
Comments